Bewindvoering

Waarom Bewindvoering?
De wet voor bewindvoering is speciaal in het leven geroepen voor mensen met een verstandelijke beperking en anderen, die niet in staat zijn zelf een goed financieel beheer te voeren of dit financieel beheer laten verzorgen door anderen. De wet regelt hoe de bewindvoering moet worden aangevraagd, aan welke eisen ze moet voldoen en hoe de bewindvoerder verantwoording aflegt over het door hem gevoerde financieel beleid.

Waaruit bestaat onze dienstverlening?

 • Vermogensbeheer                                                     
 • Beheer van de bankrekening
 • Inkomsten en uitgaven controle
 • AWBZ controle (indien aanwezig)
 • Afspraken met eventuele schuldeisers
 • Aanvraag zorg- en huurtoeslag
 • Aanvragen belastingteruggave
 • Ziektekosten declareren
 • Aanvragen bijzondere bijstanden
 • Aanvragen kwijtscheldingen
 • Toestemming vragen bij de rechtbank voor grote aankopen
 • Jaarlijkse verantwoording bij het kantongerecht
 • Afwikkeling nalatenschappen

Kosten:
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Voor cliënten met een laag inkomen is hiervoor bijzondere bijstand mogelijk.

Standaard dossier per maand: € 116,26
Schulden dossier per maand: € 150,44

Gehuwdenpakket +20%
Prijzen zijn inclusief BTW

 

Contact

Postbus 43
3769 ZG  Soesterberg
Telefoon: 06-46732287

gerbofinance@ziggo.nl